III. ETAPA - DVOJDOMY H1 - H4

DVOJDOMY H1 - H4 umístěné v nejvyšší části jižního svahu jsou architektonicky podobného rázu jako současná zástavba. Pocházejí z rukou stejného architekta i projekční kanceláře - R PROJEKT 07 Praha.

 

Dle PENB se jedná o budovy , klasifikované jako ÚSPORNÁ, typ C. Měrná potřeba tepla EA = 44 kWh/(m2.rok). Celková vypočtená roční dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním hodnocením je 81 [kWh/(m2·rok)]. Tato spotřeba zahrnuje jednak celkovou potřebu energie, dále ztráty zdroje tepla a rozvodů tepla (účinnost krytí potřeby zdrojem tepla), pomocnou energii energetických systémů, energii potřebnou na přípravu teplé vody, osvětlení, větrání a případně chlazení.

 

Jedná se o typové domy. Domy H2 a H4 mají dispozici zrcadlově převrácenou jako H1 a H3. Všechny navrhované domy mají 2 nadzemní podlaží. V přízemí objektů je navržena předsíň, šatna, hala se schodištěm do patra, WC se sprchou, technická místnost a obývací pokoj s kuchyňským koutem. V 1.patře se nacházejí 3 ložnice, hala a koupelna. Při jižní fasádě přízemí je umístěna terasa. Z východní (u H2 a H4 západní) strany je k dvojdomkům přistavěn přízemní sklad zahradního nářadí a nábytku se zastřešeným parkovacím stáním.

 

Součástí stavby rodinných domů je výstavba uličních přípojek vodovodu, elektro a přípojky kanalizace. Nově budou také provedeny části domovních přípojek od měření příp. šachet (umístěných na hranici pozemků). Dešťová kanalizace z domů bude napojena do drenážních vsakovacích bloků umístěných na pozemcích RD.

 

Vytápění domů je zajištěno teplovodním podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla pro vytápění budou tepelná čerpadla NIBE SPLIT.

 

Oplocení na uliční straně je navrženo z pilířků z prolévacích betonových tvárnic v kombinaci s poli vyplněnými průmyslovým pletivem Pilofor Super Zn. Ostatní hranice pozemku budou oploceny drátěným pletivem na ocelových sloupcích v 1,4 m.

 

Součástí stavby rodinných domů jsou přístupové zpevněné plochy od hranice pozemků ke vstupu do domů a zpevněná plocha jednotlivých zastřešených stání. Tyto plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. Na jižní straně domů budou umístěny terasy navržené z terasových prken a terén bude zvýšen pomocí železobetonových opěrných stěn. Na opěrných stěnách bude provedeno zábradlí z nerezových lanek napínaných mezi sloupky z pásoviny. Podél opěrných stěn bude u každého RD provedeno vyrovnávací zahradní schodiště.

 

Pozemky rodinných domů budou napojeny na místní veřejnou komunikaci ul. Zemědělská.

 

Navrhované domy budou zastřešeny sedlovou střechou s krytinou z plochých keramických tašek v černé barvě. Fasáda bude v kombinaci světlé omítky v barvě bílá káva, tmavší omítky v barvě šedé a fasádních obkladových desek v barvě přírodní šedé v kombinaci s obkladem z latí ze sibiřského modřínu.


 

 

2016 © CZ REINVEST a.s., | All rights reserved | Všeobecné obchodní podmínky