Vizualizace lokality "Na Vinici"

 

Lokalita je rozdělena na část s dvojdomy a pozemky pro solitérní domy. V rámci I. etapy budou realizovány v jižní části lokality rovnoměrně rozmístěné čtyři dvoupodlažní rodinné dvojdomy. Níže jsou uvedeny vzualizace možných kombinací povrchů fasády.


Varianta fasády s dřevěným obkladem z červeného CEDRU v patře a v části přízemí, v pozadí základní provedení fasády ve stěrkové silikonové omítce.

 

Severní pohledy

finB0005   finA0001
 
 

Jižní pohledy

finA0003   finA0002
     Varianta fasády s dřevěným obkladem z červeného CEDRU v patře a kamenným obkladem v části přízemí, dále je uvedena varianta, kdy dům nemá markýzu na jižní straně.

Severní pohledy

tmb finC0001   tmn finC0001
 
 

Jižní pohledy

tmb finC0003   tmb finC0002
     
 

2016 © CZ REINVEST a.s., | All rights reserved | Všeobecné obchodní podmínky