Způsob financování


1. Budoucí kupní smlouva
Budoucí kupní smlouva upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost - pozemek, dům, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Budoucí kupující má možnost úprav domu, kdy jsou na základě přání zákazníka upraveny standardy. Na základě podpisu budoucí kupní smlouvy je hrazena záloha.

 

2. Kupní smlouva
Kupní smlouvou se řeší prodej pozemků, na základě podpisu kupní smlouvy je hrazena cena pozemku do advokátní úschovy a po zápisu vlastnického práva ve prospěch strany kupující na KN jsou prostředky z úschovy uvolněny prodávajícímu.

 

3. Smlouva o dílo

Smlouva o dílo řeší samotnou stavbu rodinného domu. Jednotlivé platby jsou rozfázovány přibližně jak níže uvedeno.

 

      • 22% - Dokončená základová deska vč. dopojení kanalizace a vody
      • 15% - Dokončené obvodové zdivo přízemí  vč.stropu nad přízemím
      • 15% - Dokončená hrubá stavba vč. příček, krovu a střešní krytiny
      • 17% - Vnitřní instalace – hrubé rozvody elektro, voda, kanalizace, plyn, vč. okenních výplní
      • 13% - Kompletní dokončení vnitřní části stavby, podlahové krytiny, dlažba, obklady a zařizovací předměty, kotel
      • 13% - Kompletní dokončení fasády a veškerých venkovních úprav vč. oplocení a zpevněných ploch
      • 4% -  Doplatek po kolaudačním souhlasu


Kupní smlouva a Smlouva o dílo jsou podepisovány současně.

 

Financování bankou

Podmínky financování mohou být individuálně upraveny dle podmínek poskytovaných úvěrů na bytovou výstavbu.

 

2016 © CZ REINVEST a.s., | All rights reserved | Všeobecné obchodní podmínky