Novinky z výstavby

poslední aktualizace 4/2017

duben 2017

Dvojdomy jsou definitivně dokončeny, užívání povoleno a mají své majitele, vše PRODÁNO, důležité je zmínit spokojenost na obou stranách.

Projekty solitérních RD procházely architektonickými úpravami tak, abychom dosáhli za nás dokonalého výsledku, čímž se bohužel lhůta pro možný prodej protáhla.. Nyní jsou připraveny k prodeji všechny domy.

Domy budou stavěny v pasivním standardu.
 

 

Současný stav realizace :

 

IMG 0864 

V případě zájmu o zasílání cenových akcí nebo informace o aktualizaci / doplnění webu napište email na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s předmětem "info Chloumek" a my Vás budeme informovat. 


6.2.2015
Probíhají práce  na dokončení vnitřních instalací v rozestavěných domech, byla dokončena část jižní komunikace vč.parkovacích míst a vjezdů na pozemky.
V současné době řeší architekt studie solitérní výstavby, předpokládá se uvedení do nabídky v druhé polovině 2015.
Poloviny dvojdomů č. 8 a 11 zůstávají prozatím v hrubé stavbě, aby mohly být případně  uplatněny klientské úpravy.

 

27.10.2014
V současné době probíhá výstavba dalších dvou dvojdomů a oplocení uliční části a jsou dokončené komunikace vyjma zásobovací části pro stavbu. Veřejné osvětlení je již také v provozu. Do konce roku se předpokládá výsadba stromů do zelených pruhů. Prohlídky možné dle dohody...

 

3.1.2014
Kolaudace všech inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektro NN, přeložka VN) již proběhla. Nyní realizujeme dokončování komunikací a chodníků, úpravy zelených pruhů a zároveň se dokončují první dva domy. Případné prohlídky zájemců po dohodě na tel.603 108 608alt603 108 608 možné od 22.1.2014.

 

 

10.9.2013

V současné době jsou již uloženy všechny IS i rozvody pro VO. Stavba prvních dvou domů je ve fázi hrubé stavby a provádějí se vnitřní rozvody. V následujících týdnech se budou realizovat podkladní  a následně vrchní konstrukční vrstvy budoucí komunikace a chodníků.

 

11.3.2013

byly zahájeny práce na realizaci IS a výstavbě komunikací. V současné době stavební forma provádí skrývku ornice a výkopy pro uložení VN, NN, plynu, vody a kanalizace.

 

 

8.10.2012
Byl vydán SOUHLAS  s provedením ohlášené stavby

      "Novostavby dvojdomů na parcelách 7118/80 - 87, Chloumek, k.ú.Mělník"
      
pdf buttonSOUHLAS ke stažení

 

18.9.2012
Vydáno stavební povolení na vybudování infrastruktury :
   1) komunikace s odvodněním a veřejné osvětlení
   2) prodloužení vodovodního řadu,kanalizační stoky a dešťové kanalizace
   3) prodloužení STL plynovodního řadu, 14x energocentrum
 
13.9.2012

zahájeno ÚŘ a stavební řízení pro stavbu rozvodů elektro celé lokality - kabelové vedení NN 1 kV

20.6.2012
V současné době probíhájí jednání s finančními ústavy, kde se snažíme vyjednat co nejlepší podmínky pro klienty, kteří budou potřebovat hypoteční úvěr.

29.3.2012
Vydáno územní rozhodnutí MÚ Mělník - odborem výstavby a rozvoje
pdf button UR ke stažení

 


28.12.2011
Podepsána smlouva o smlouvě budoucí na přeložku VN ze stávajících sloupů do země.
Přeložka VN i když za poměrně vysokou cenu zamená, že výhled bude bez drátů.


 

finA0002 finA0002 finA0002 finA0002

 

2016 © CZ REINVEST a.s., | All rights reserved | Všeobecné obchodní podmínky